Siirry sisältöön

Whistleblowing ilmoituskanava

Haluamme edistää avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria organisaatiossamme. Olemme ottaneet käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta henkilöstömme sekä ulkoiset sidosryhmämme voivat tehdä ilmoituksen epäilemästään väärinkäytöksestä tai eettisten periaatteidemme vastaisesta toiminnasta.  

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n ns. Whistleblower-direktiiviin (EU 2019/1973), joka koskee yli 50 henkilön yrityksiä 17.12.2023 alkaen.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama järjestelmä, joka toimii irrallaan Hydnum Oy:n järjestelmistä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ja nimettömästi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tekijää voi jäljittää.

Väärinkäytösepäilyissä otetaan ensisijaisesti yhteyttä Hydnum Oy:n yhteyshenkilöön tai johtoon. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta.

Täytä ilmoituksessa vaadittavat kohdat ja tallenna ilmoitus. Ilmoituksen tallentamisen jälkeen saat koodin, jonka avulla voit palata palveluun ja tarkistaa, onko sinulle tehty lisäkysymyksiä ja näet myös ilmoituksesi käsittelyn tilan.

Käyttämämme ilmoituskanava löytyy osoitteesta https://www.firstwhistle.fi/hydnum ja se on käytettävissä suomeksi ja englanniksi.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan epäeettiseen toimintaan puuttumista tai väärinkäytösepäilyä varten.

Lisätietoa väärinkäytösepäilyjen ilmoittamisesta löytyy osoitteesta https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Oikeuskanslerin viraston ilmoituskanava https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan

Oikeuskanslerin viraston ilmoituslomake https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal